Polish Czech English

Szanowni Państwo

XXXI Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego już dawno za nami…
Jednakże to seminarium zaowocowało jeszcze dodatkowo kolejnymi wspólnymi publikacjami studentów i ich opiekunów, które zostały zakwalifikowane do druku w Biuletynie Wojskowej Akademii Technicznej. Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych publikacji, które należy szukać w kolejnych numerach Biuletynu WAT. Pierwsze publikacje w zostały wydrukowane w numerze 3-2012, którego spis treści znajdziecie tutaj.
  1. PIOTR KĘDZIERSKI,Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska, An assessment of possibility of using carbon dioxide for gaseous fracturing based on analysis of phase diagram,
  2. NICKOLAY SOKOLOV-DOBREV, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia, Research of dynamic characteristics of Chetra-6С315 tractor’s power transmission,
  3. MARTIN HANULÍK, Republic Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš, Slovakia, Vibration analysis of wheeled vehicles,
  4. PAWEŁ BURACZEWSKI, JERZY JACKOWSKI, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska, Porównanie metod określania parametrów ruchu pojazdu podczas zderzenia z przeszkodą,
  5. MAŁGORZATA ZIĘBA, JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI, Wojskowa Akademia Techniczna, , Warszawa, Polska, Optymalizacja kolejności realizacji zamówień,
  6. RAFAŁ KOZŁOWSKI, WIESŁAW KRASOŃ, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska, Symulacje kinematyczno - dynamiczne współdziałania elementów ruchomych mechanizmu wieloczłonowego,
  7. ARKADIUSZ MĄDRAWSKI, GRZEGORZ MONETA, RAFAŁ WOŁOSZYN Wojskowa Akademia Techniczna, , Warszawa, Polska, Koncepcja systemu analizy drgań,
  8. OLGA WIŚNIEWSKA, Wojskowa Akademia Techniczna, , Warszawa, Polska, Ocena zabezpieczeń dzieci przewożonych w pojazdach samochodowych,
  9. MARIUSZ MEJŁUN, BARTŁOMIEJ JAWORSKI, JAROSŁAW CZABAN, DARIUSZ SZPICA, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska, Wykorzystanie inżynierii odwrotnej w konstrukcji pojazdu Formuła Student,
  10. MICHAŁ SEROKA, KAZIMIERZ BACZEWSKI, Wojskowa Akademia Techniczna, , Warszawa, Polska, Badanie właściwości niskotemperaturowych estrów metylowych oleju rzepakowego.
Gratulujemy wyróżnionym, zachęcamy do korzystania z serwisu Biuletynu WAT, (http://wwwold.wat.edu.pl/M000000/_Biuletyn/3_baza_artykulow_list.php?goto=7) oraz do lektury pełnotekstowych publikacji w Biuletynie WAT.

Artur Król