W Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w dniach 14-16.05.2014 odbyło się kolejne XXXIII Seminarium Kół Naukowych Studentów. Tradycyjnie spotkania młodych entuzjastów nauki gromadzą wielu uczestników i w tym roku również. Zostało wygłoszonych 47 referatów przez studentów i doktorantów z 13 uczelni i 5 krajów, gromadząc ponad 70 uczestników, w tym przedstawicieli sponsorów. W tym roku zawitali do nas studenci i doktoranci z takich uczelni jak z Akademii Wojskowej z Liptowskiego Mikulaszu w Słowacji, Akademii Wojskowej w Brnie w Czechach, Uniwersytetu Technicznego z Rygi na Łotwie oraz z Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej z Gdyni, Akademii Morskiej ze Szczecina, Politechniki Białostockiej, Łódzkiej, Opolskiej, Warszawskiej, Lubelskiej, Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu. Obrady, w tym roku odbyły się w gościnnych progach Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.

Seminarium zostało uroczyście otwarte w środę 14 maja przez Dziekana Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Zdzisława BOGDANOWICZA, który serdecznie przywitał wszystkich zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji i uczestników, życząc wszystkim owocnych obrad i miłego pobytu w Akademii.

Seminarium tradycyjnie rozpoczęła sesja plenarna w języku angielskim, w której w tym roku zaprezentowało się trzech młodych naukowców. Jako pierwszy prezentował wyniki swoich badań Michal MOKRÝ, z Akademii Wojskowej w Liptowskim Mikulaszu, przedstawiając analizę rozwoju porównawczą charakterystyk wybranych pojazdów gąsienicowych w prezentacji „Comparison of The Tensile Characteristics of The Selected Tracked Vehicles”. Następnie František CHUDĚJ z Akademii Obronnej w Brnie przedstawił wyniki badań w zakresie tribodiagnostyki olejów jako narzędzia do oceny stanu technicznego pojazdów pracy pt.:: „Possibilities of Tribodiagnostic Usage for Assessing Technical Condtion”. Jako kolejny wystąpił Ariel JACKOWSKI z Wojskowej Akademii Technicznej przedstawiając projekt wykonawczy obrabiarki do wykorzystania w wojsku - „Design Project of CNC Prototype Milling Machine for Military Use”.Korzystając z gościny w Bibliotece Głównej uczestnicy seminarium wysłuchali uroczystego koncertu zespołu muzycznego w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji Tygodnia Bibliotek, a który uroczyście otworzyła Pani Dyrektor Bogumiła KONIECZNY-ROZENFELD.Z naszym seminarium nierozerwalnie wiąże się udział instytucji zaprzyjaźnionych, które wspierają studencki ruch naukowy Wydziału Mechanicznego. W tym roku ich udział był znaczący, a ciekawe prezentacje ich przedstawicieli można było wysłuchać w czasie warsztatów, tuż po sesji plenarnej, a także z materiałów reklamowych, ale i również w trakcie indywidualnych rozmów w kuluarach. W tym roku nasze seminarium było dofinansowane przez kilku corocznych sponsorów tj. Bosh Rexroth Sp. z o.o. z Warszawy, firmę Hydromega z Gdyni, Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy, a także Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Wydawnictwo KAGERO Czasopisma Armia z Lublina, a także kilka nowych instytucji, tj. Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego z Warszawy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Miasta Stołecznego Warszawa, Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej z Siennej oraz Instytutu Konstrukcji Lekkich i Polimerów Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. W trakcie długiej przerwy, po warsztatach, odbyła się prezentacja zrekonstruowanego pojazdu Goliath dla studentów, wywołując duże zainteresowanie wszystkich uczestników seminarium i członków komisji.
Obrady w sekcjach tematycznych zaczęły się pod koniec pierwszego dnia seminarium i były kontynuowane w drugim dniu obrad, w czwartek 15.05.2014. Zostały podzielone na sesje doktorantów i sesje studenckie, o różnej tematyce, dotyczącej pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych, obliczeń i symulacji, tribologii i płynów eksploatacyjnych, logistyki, a także materiałów konstrukcyjnych. Prezentacje wygłaszane przez studentów wzbudzały żywe zainteresowanie i dyskusje, które toczyły się również w kuluarach. W tym roku szczególnie licznie prezentowane były prace na temat programu Formuła Student przez dwa zespoły z Politechniki Białostockiej i Wojskowej Akademii Technicznej, w ramach których studenci przedstawili wyniki swoich prac i prezentacje w pełni skonstruowanych pojazdów.


Jak co roku uczestnicy naszego seminarium uczestniczą entuzjastycznie w spotkaniach towarzyskich, zarówno tych formalnych jak i tych nieformalnych, a tegoroczne spotkanie odbyło się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. Pogoda i humory dopisały, a wszyscy chętnie częstowali się potrawami z grilla i napojami. W trakcie spotkania kolejni uczestnicy próbowali swoich sił w karooke, aż wreszcie żywiołowe tańce objęły całą salę. Żartom nie było końca, ale pod wieczór wszyscy uczestnicy wracali szybko na spoczynek, bo już następnego dnia od rana czekała nas wycieczka do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oraz do Zamku Królewskiego w Warszawie.Uroczysta, ceremonia zakończenia odbyła się w sali konferencyjno-szkoleniowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Na ceremonii obecni byli Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, a także członkowie Rady Wydziału, studenci, przedstawiciele sponsorów i zaproszeni goście. Przewodniczący Komisji Konkursowej XXXIII Seminarium dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI ogłosił wyniki konkursu na najlepsze prezentowane prace. Komisja przydzieliła kilkanaście nagród, co było możliwe dzięki firmom wspierającym naukowy ruch studencki w Wydziale Mechanicznym.


W pierwszej kolejności wręczono nagrody specjalne – 2 miesięczne stypendium przyznane przez Prorektora ds. studenckich WAT dr inż. Stanisława KONATOWSKIEGO pchor. Agnieszce KLIMEK oraz pchor. Arielowi JACKOWSKIEMU z Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej za aktywną pracę w Kole Naukowym i organizację XXXIII Seminarium Kół Naukowych.

Komisja oceniająca prace prezentowane w ramach konkursu XXXIII Seminarium Kół Naukowych Mechaników przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. W grupie referatów wygłoszonych przez DOKTORANTÓW- 3 nagrody:
  • I nagroda - Mirosław Bartłomiej JASKÓŁOWSKI z Wojskowej Akademii Technicznej, za referat „Stateczność maszyn przegubowych”,
  • II nagroda - Tomasz TCHÓRZ z Wojskowej Akademii Technicznej, za referat „Opracowanie konstrukcji i analiza kinematyczna napędu hydrostatycznego manipulatorów mobilnych”,
  • III nagroda - Olga Wiśniewska z Wojskowej Akademii Technicznej, za referat „Analiza ruchu ciała dziecka w zderzeniu czołowym przy niskich prędkościach”,
 2. W grupie referatów wygłoszonych W JĘZYKU ANGIELSKIM w sesji plenarnej - 3 nagrody:
  • I nagroda - Ariel JACKOWSKI z Wojskowej Akademii Technicznej, za referat „Design project of CNC prototype milling machine for military use”,
  • II nagroda - František CHUDĚJ z University of Defence, Brno, Czechy, za referat “Possibilities of Tribodiagnostics Usage for Assessing Technical Condition”,
  • III nagroda - Michal MOKRÝ z Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš, Słowacja, za referat “Comparison of The Tensile Characteristics of The Selected Tracked Vehicles”,
 3. W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW w dwóch sekcjach - (16 nagród w tym 3 specjalne) za prace:
  • 2 nagrody I stopnia: Adam ZALEWSKI, Łukasz KARPIEL, Politechnika Białostocka, za referat „Projekt systemu pneumatyczno-elektronicznej zmiany biegów w pojeździe typu Formula Student” oraz Joanna SZKUTNIK, Wojskowa Akademia Techniczna, „Optymalizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem środowiska Octave 3.4.3”,
  • 5 nagród II stopnia: Štefan KUNÁŠ, Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, za referat „Comparison of the tensile characteristics of selected wheeled vehicles”, Marcin ŻMUDA, Wojskowa akademia Techniczna, za referat „Konstrukcja ramowa pojazdu WAT GREEN”, Bartłomiej JAWORSKI, Jakub BANASIEWICZ, Politechnika Białostocka, za referat „Ocena wpływu wybranych parametrów geometrii układu jezdnego na możliwości trakcyjne pojazdu Formuła Student”, Ewelina KUZIORA, Wojskowa Akademia Techniczna, za referat „Badanie charakterystyk silnika lotniczego zasilanego różnymi paliwami lotniczymi”, Michał KARPIENIA, Politechnika Białostocka, za referat „Analiza numeryczna układu zawieszenia pojazdu Formuła Student”,
  • 6 nagród III stopnia: Damian MISTKOWSKI, Mariusz MEJŁUN, Politechnika Biało-stocka, za referat „Analiza funkcjonalna systemu korekcji sił hamowania pojazdu Formuła Student”, Maciej NOSEK, Mariusz MEJŁUN, Politechnika Białostocka, za referat „Ocena numeryczna wskaźników charakteryzujących silnik pojazdu Formuła Student”, Dominika WEISSER, Politechnika Opolska, za referat „Analiza nośności kładki kratowej z wykorzystaniem badań materiałowych”, Michał KORBUT, Tomasz GUDEL, Politechnika Białostocka, za referat „Technologia wykonania poszycia pojazdu Formuła Student”, Piotr PYCIO, Filip GRAPOW, Politechnika Łódzka, za referat „Numeryczna analiza turbiny Tesli”, Filip GRAPOW, Piotr PYCIO, Politechnika Łódzka, za referat „Wpływ parametrów modelu Greitzer’a na pracę sprężarki odśrodkowej”,
  • 3 nagrody specjalne: za walory inżynierskie pracy - Janusz KLUCZYŃSKI, Dawid PUTON, Rafał WIECZOREK, Wojskowa Akademia Techniczna, za referat „Koncepcja jednoosiowego robota rozpoznawczego wykonana w programie SolidWorks”, za walory militarne pracy - Genadijs ZALESKIS, Riga Technical University, Riga, Łotwa, za referat “Electrical Drive for Power Export Platforms”, za walory poznawcze pracy - Cezary GROMADA, Wojskowa Akademia Techniczna, za referat „Comparative Analysis of Modern Automotive Diagnostic Tools”.

Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT przyznał nagrody specjalne za pracę na rzecz organizacji XXXIII Seminarium KNM dla studentek: Ewa STERNICZUK oraz Magdalena KIJEK. Na zakończenie uczestnicy XXXIII Seminarium Kół Naukowych Mechaników otrzymali dyplomy za aktywne uczestnictwo w obradach.

Obrady Seminarium zostały podsumowane i zamknięte przez Dziekana Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Zdzisława BOGDANOWICZA, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział, wyrażając jednocześnie nadzieję na ich powrót za rok na kolejne XXXIV Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej.

Więcej zdjęć z Seminarium na stronie www.facebook.com/IntSemStud.