Zorganizowane w Bibliotece Głównej WAT Seminarium miało charakter międzynarodowy i było okazją do spotkania studentów z kraju i z zagranicy. Aktywny udział wzięli zaproszeni studenci i doktoranci z 3. zaprzyjaźnionych zagranicznych uczelni: Military Technical Academy, Bucharest, Romania; National University of Public Service, Budapest, Hungary; The Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš, Slovakia oraz studenci z 5. uczelni krajowych: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; Akademii Morskiej w Gdyni; Politechniki Opolskiej; Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Z WAT udział wzięli przedstawiciele 4. wydziałów: Mechanicznego (WME), Logistyki (WLO), Mechatroniki i Lotnictwa (WML), Elektroniki (WEL).

Aktywnie uczestniczyło w seminarium ponad 60. studentów i doktorantów spośród 75. autorów i współautorów referatów. W publikacji konferencyjnej opublikowano 55 abstraktów i dołączono do niej w wersji elektronicznej (na CD) 55 pełnych referatów (w tym 1 z University of Vologograd Rosja, uczelni z której przedstawiciele nie mogli uczestniczyć w Seminarium).

W czasie sesji panelowej wygłoszono 48 referatów z zakresu zagadnień mechanicznych związanych z: mechaniką; budową i eksploatacją maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych; robotów mobilnych i platform bezzałogowych; pojazdów mechanicznych i silników spalinowych; pojazdów elektrycznych i zasilanych ze źródeł energii odnawialnych; problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym; technikami symulacji komputerowych w obszarze badań materiałów i konstrukcji oraz zagadnień logistycznych związanych z: logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; infrastrukturą logistyczną; oraz systemami logistycznymi i systemami informatycznymi w logistyce.

Na początku uroczystości otwarcia głos zabrał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium płk dr inż. Adam Bartnicki, który przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, władze akademii, władze wydziału i kierownictwo Jednostek Organizacyjnych wydziału, komisję konkursową pod przewodnictwem dr hab. inż. Dariusza Żardeckiego prof. WAT, kadrę dydaktyczną wydziału, przedstawicieli firm i instytutów będących sponsorami seminarium oraz uczestników seminarium - studentów i doktorantów.

Swoją obecnością zaszczycili nas: prorektor ds. studenckich WAT Pani dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT, prorektor ds. kształcenia WAT Pan dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT - były dziekan Wydziału Mechanicznego; prorektor ds. rozwoju WAT Pan dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT.

   

Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT dokonał uroczystego otwarcia XXXVI Seminarium i życzył uczestnikom seminarium owocnych obrad i wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów w atmosferze merytorycznego zrozumienia.

   

       

       

W sesji otwierającej seminarium, w obecności licznie przybyłych studentów, doktorantów i zaproszonych gości, płk dr inż. Adam Bartnicki wygłosił referat nt. „Synergia dydaktyki, nauki i przemysłu przesłaniem działalności Kół Naukowych Studentów Wydziału Mechanicznego WAT”, w którym zaprezentował funkcjonowanie i działalność zrzeszonych w wydziale kół naukowych we współpracy z przemysłem.

Po zakończeniu wystąpienia płk dr inż. Adam Bartnicki odebrał z rąk Pani prorektor ds. studenckich medal pamiątkowy Rektora WAT Omnia Pro Patria za aktywizację studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Mechanicznym.

       

Dalsze obrady zorganizowane były w jednej sekcji, w której uczestnicy seminarium prezentowali swoje wyniki badań. Ich wystąpienia oceniała powołana przez dziekana wydziału 9 osobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Dariusza Żardeckiego, prof. WAT. Komisja konkursowa wysoko oceniła profesjonalne przygotowanie i prezentowanie przez uczestników swoich prac zrealizowanych w ramach Kół Naukowych.

Organizatorzy Seminarium zadbali również o oprawę kulturalno-rozrywkową seminarium. W drugim dniu seminarium dla uczestników i zaproszonych gości zorganizowano spotkanie towarzyskie przy grillu w kawiarni Klubu WAT. W trzecim dniu zaplanowane były dwa przedsięwzięcia: w godzinach przedpołudniowych uczestnicy seminarium zwiedzili Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, a o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste zakończenie Seminarium.

Przewodniczący Komisji Konkursowej XXXVI Seminarium Kół Naukowych „Mechaników” w obecności zaproszonych gości, władz akademii, władz i kadry dydaktyczno-naukowej wydziału i uczestników seminarium ogłosił wyniki konkursu na najlepsze prezentowane prace. Komisja przydzieliła kilkanaście nagród, co było możliwe dzięki sponsorom wspierającym naukowy ruch studencki.

   

W grupie referatów wygłoszonych przez studentów przyznano:

 • nagrodę I stopnia: zespołowi z WME i WEL WAT w składzie Marek Grzelec, Mariusz Kusztal, Michał Nowosadzki oraz Jakub Wąsik za pracę nt. „Sigle axle reconnaissance robot – concept 2.0. Form of housing and module for swimming”;
 • nagrodę II stopnia: Marcinowi Pizoniowi z WME WAT za pracę nt. „Development of the 4CT90 engine control model with Common Rail fuel supply”;
 • nagrodę III stopnia: Mateuszowi Ziubińskiemu z WME WAT za pracę nt. „Determining the side stiffness of a motor vehicle body based on a series of crash tests”.

       

W grupie referatów wygłoszonych przez doktorantów przyznano:

 • nagrodę I stopnia: Karolowi Cieślikowi z WME WAT za pracę nt. „Research the possibility of copying the human hand movement by the anthropomorphic manipulator with hydrostatic drive system”;
 • nagrodę II stopnia: zespołowi z WME WAT w składzie Michał Kucewicz, Aleksandra Szafrańska, Michał Tomaszewski oraz Kamil Zając za pracę nt. „Numerical analysis of the flanged joint including various screw pre-tensioning methods”;
 • nagrodę I stopnia: Tomaszowi Tchórzowi z WME WAT za pracę nt. „Fatigue strength testing of model gears based on the load spectrum of a farm tractor”.

       

Nagrody specjalne przyznano w następujących kategoriach:

 • za walory inżynierskie zaprezentowanej pracy:
  • - Daniel Sterniczuk z WME WAT za pracę nt. „Concept of the multi-functional manipulator for engineering robot”;
   - Jamal Hamoud z AMW za pracę nt. „Numerical analysis state of deformation in impact contact section”;
 • za walory militarne zaprezentowanej pracy:
  • - zespół ze Słowacji w składzie Tomáš Rázga i Perun Peter za pracę nt. „Methods of small arms accurancy measurement”;
   - Martin Daniel ze Słowacji za pracę nt. „Hypothetical design of new automatic assault rifle cartridge”
   ;
 • za walory naukowe zaprezentowanej pracy:
  • - zespół z WME WAT w składzie Kamil Zając i Daniel Nycz za pracę nt. „Modelling, simulation and experimental validation of tension-shear test of single-overlap two-screw steel joint”;
   - zespół z Węgier w składzie Gabor Radu Cristian i Rancea Alexandru-Emil za pracę nt. „SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) Method”;
 • za walory poznawcze zaprezentowanej pracy:
  • - Aleksandra Szafrańska z WME WAT za pracę nt. „Basic research of human body stability trade on posturography platforms”;
   - Mateusz Kalisz z WML WAT za pracę nt. „Ballistic perforation tests AA2519-Ti6Al4V / SiC by projectile 7,62x54”.

       

   

Komisja, w porozumieniu ze sponsorem, przyznała wyróżnienie w postaci rocznego stażu w firmie Bosch Rexroth Sp. z o.o. studentowi WEL WAT Markowi Grzelcowi.

Prorektor ds. Studenckich WAT Pani dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT wyróżniła dofinansowaniem z własnego funduszu stypendialnego studentów i doktoranta za działalność w kole naukowym oraz zaangażowanie i pracę na rzecz organizacji XXXVI Seminarium Kół Naukowych zrzeszonych w Wydziale Mechanicznym:

  - Macieja Mikrzaka - studenta z Koła Naukowego Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu;
  - Klaudię Rębiś - studentkę z Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej;
  - mgr. inż. Janusza Kluczyńskiego - doktoranta z Koła Naukowego Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania.

   

Dziekan Wydziału Mechanicznego wyróżnił w konkursie na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas obrad XXXVI Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego studentkę z WME WAT Joannę Szkutnik-Rogoż za prezentację pracy nt. „The main problems concerning demand forecasting”.

Robert Kossowski
Fot. Grzegorz Rosiński
Grzegorz Rosiński

 


 Home...