Polish Czech English

Informacja: Szanowni Opiekunowie Kół i Studenci…
Wakacje szybko minęły, ruszył nowy rok akademicki. Zaczynamy też pracę w naszych Kołach Naukowych. Już w listopadzie odbędzie się konkurs na najlepszą pozaprogramową pracę studentów. Prace i wnioski należy składać do dnia 7 listopada 2012 roku do dziekanatu Wydziału.
Procedura konkursu i wzór wniosku są szczegółowo opisane w Zarządzeniu Rektora Nr 34/2007 z dnia 12 lipca 2007 r dostępnym tutaj. Liczę na aktywny udział wszystkich kół w tym konkursie. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzą Wam Wasi opiekunowie, a także Kierownik Dziekanatu.

Artur Król

W dniach 23-25.05.2021 w Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się kolejne XXXI Seminarium Kół Naukowych Studentów. W trakcie obrad (23 i 24 maja 2012) wygłoszono 47 referatów, przez studentów i doktorantów z 12 uczelni i 4 krajów.