KOŁO NAUKOWE
TRIBOLOGII I LOGISTYKI
PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

opiekun koła
mjr dr inż. Krzysztof GOCMAN


Informujemy, iż z dniem 25 stycznia 2021 roku zmianie uległ adres strony internetowej Kół Naukowych Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

NOWY ADRES STRONY:
KNS.WIM.WAT.EDU.PLOd ww. dnia wszelkie nowe informacje oraz aktualności będą zamieszczane wyłącznie na nowej stronie KNS.


OBSZAR DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych prowadzi swoją działalność przy Instytucie Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. Jest ono skierowane do studentów studiów I, II i III stopnia. Do KN mogą należeć również studenci z innych Wydziałów WAT.
Działalność koła jest wspierana naukowo przez pracowników Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów.

W swojej działalności KN zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • badania normatywne, kwalifikacyjne i porównawcze ciekłych produktów naftowych,
 • badania doborowe i procesów starzenia paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych,
 • badania tribologiczne produktów naftowych i materiałów konstrukcyjnych w różnej skali.

Studenci Koła Naukowego biorą udział w seminariach i konferencjach międzynarodowych studentów i doktorantów, podczas których prezentują rezultaty swoich badań oraz zapoznają się z pracami prowadzonymi przez studentów innych uczelni technicznych, krajowych i zagranicznych.

APARATURA BADAWCZA

W swoich badaniach studenci Koła Naukowego wykorzystują nowoczesne aparaty i zestawy badawcze, będące na wyposażeniu Zakładu Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych. Są to m.in.:

 • Stanowisko do badania łożysk samosmarownych PŁS-01,
 • Uniwersalny tribotester w skali mikro i nano (UNMT) ze zintegrowanym mikroskopem sił atomowych (AFM),
 • Automatyczny aparat Pensky-Martnes do badania temperatury zapłonu produktów naftowych,
 • Aparat Titrino 702 SM do oznaczania liczby kwasowej i zasadowej i zawartości wody w produktach naftowych,
 • Spektrometr FTIR Nicolet iS10 z komputerem sterującym, w zestawie z mikroskopem FTIR,
 • Automatyczny aparat do badania składu frakcyjnego paliw metodą destylacji atmosferycznej,
 • Aparat do badania stabilności termooksydacyjnej produktów naftowych, w tym paliw i biopaliw.

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STUDENTAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KOŁA

prof. dr hab. inż. Kazimierz Baczewski
 • Badania procesów starzenia biopaliw w systemie zaopatrywania,
 • Analiza studyjna problemów stosowania biopaliw w Unii Europejskiej i w Polsce,
 • Badania zmian parametrów płynów eksploatacyjnych w procesach użytkowania,
 • Problemy jakości benzyn silnikowych i olejów napędowych w procesach logistycznych.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński
 • Badania właściwości powierzchniowych i tribologicznych wybranych surfaktantów, w tym cieczy jonowych przyjaznych naturalnemu środowisku,
 • Badania właściwości tribologicznych smarów plastycznych zawierających heksagonalny azotek boru,
 • Badania właściwości tribologicznych smarów plastycznych zawierających tlenek grafenu,
 • Badania właściwości tribologicznych olejów smarowych zawierających heksagonalny azotek boru,
 • Mikrokalorymetryczna metoda oceny adsorpcji cieczy na stałym podłożu.
mjr dr inż. Krzysztof Gocman
 • Badania tarcia i zużycia w skali mikro i nano,
 • Mikroskopowa analiza i ocena zużycia tribologicznego,
 • Określanie twardości i innych własności mechanicznych materiałów metodą instrumentalnej próby wciskania wgłębnika,
 • Wyznaczanie krzywych Stribecka dla wybranych cieczy smarujących dla styków skoncentrowanych (kula-płaszczyzna),
 • Oznaczanie adhezji i innych mechanicznych rodzajów uszkodzeń w próbie zarysowania (scratch test),
 • Zastosowanie testera UNMT jako maszyny wytrzymałościowej w zakresie niewielkich obciążeń – próby zginania, ściskania i rozciągania materiałów konstrukcyjnych,
 • Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych kontenerowych stacji paliw,
 • Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych metod diagnozowania stanu rurociągów paliwowych,
 • Projekt stanowiska do badań miniaturowych łożysk tocznych.
dr inż. Tomasz J. Kałdoński
 • Badania porównawcze napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania olejów smarujących,
 • Badania porównawcze właściwości smarnościowych olejów smarujących.
płk dr inż. Artur Król
 • Badania procesów starzenia olejów w procesie eksploatacji,
 • Badania środków smarowych po procesach tarcia z wykorzystaniem spektrometrii w podczerwieni,
 • Badania charakterystyk tribologicznych polimerów oraz kompozytów na osnowie polimerowej jako materiałów na łożyska ślizgowe.
dr Czesław Pakowski
 • Badanie adsorbcji dodatków smarowych na powierzchniach metalowych.
dr inż. Piotr Szczawiński
 • Badania procesu starzenia paliw silnikowych,
 • Badania właściwości niskotemperaturowych paliw do silników o zapłonie samoczynnym,
 • Projekt wstępny mobilnego laboratorium płynów eksploatacyjnych.
mgr inż. Roman Szpak
 • Bezpieczeństwo paliwowe kraju,
 • Magazynowanie i dystrybucja paliw w Polsce.


DANE KONTAKTOWE
Opiekun Koła:
mjr dr inż. Krzysztof GOCMAN


pokój 43b, budynek 62
tel. 261 837 711

pokój 3a, budynek 19
tel. 261 839 693

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przewodniczący Koła:
mgr inż. Tomasz FILIPIUK

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.FOTORELACJA


III nagroda dla studenta koła na międzynarodowej konferencji studenckiej CERC 2019, Bukareszt


Członkowie Koła Naukowego na Międzynarodowej konferencji „Science and Young Researchers”, Łódź, 2019


Wyróżnienie pracy studentki Koła Naukowego za walory militarne – XXXVIII Seminarium KN WME, WAT, Warszawa 2019


Nagroda w konkursie Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym obronioną w roku akademickim 2017/2018