KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW


Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych – opiekun mjr dr inż. Krzysztof Gocman

Koło Naukowe Inżynierii Pojazdów i Transportu – opiekun kpt. mgr inż. Marcin Żmuda

Koło Naukowe Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów – opiekun dr inż. Kazimierz Koliński

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej – opiekun dr inż. Arkadiusz Popławski

Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki – opiekun ppłk dr inż. Paweł Marecki

Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania – opiekun dr inż. Krzysztof Grzelak

Koło Naukowe Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej – opiekun dr inż. Kamil Sybilski


 Home...